goblenibgmamma
България, 1 Януари, 1970
Пълно описание